ศูนย์แปลภาษา Translation24hr.

แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก
รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลาในราคายุติธรรม
081-889-0518 , 02-539-7520

Translation24hr :081-889-0518 [คุณแนน]

 ติดต่อประเมินราคา : [email protected]

Line ID : translation24hr

แปลเอกสารเกาหลี24hr

ในปัจจุบันภาษาเกาหลีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในตลาดเอเชียเป็นอย่างมากในรูปแบบของธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านความบันเทิง และอื่นๆ ทำให้งานแปลเอกสารเกาหลีเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสาร การประกอบธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสื่อบันเทิง งานแปลเอกสารเกาหลีมักจะเข้ามาในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยว งานบันเทิง เช่น เพลง บทละครภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์ การ์ตูน ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น การแปลงานเอกสารกาหลีนั้นจะเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและความสนุกสนานของนักแปล เพราะเนื้อส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความบันเทิง นอกจากเป็นการส่งผ่านความเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้าแล้วทีมงานก็ยังได้สนุกสนานไปกับงานแปลของลูกค้าอีกด้วย

Translation 24hr. ได้ทำการคัดเลือกทีมงานแปลเอกสารที่มีความสามารถมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลเอกสารเกาหลี และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา เพื่อให้ภาษาของตัวงานออกมาสวยงาม น่าอ่าน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้ทีมงานที่เราคัดสรรนั้นจะมีความชื่นชอบในงานแปลโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ทีมงานแปลแปลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและใส่ใจในทุกรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน

อัตราค่าบริการ

 • เอกสารเกาหลี - ไทย

  500 .-

 • เอกสารไทย - เกาหลี

  600 .-

 • เอกสารเกาหลี - อังกฤษ

  800 .-

 • เอกสารอังกฤษ - เกาหลี

  800 .-

ลูกค้ามั่นใจในงานแปลภาษาของเรา

ทีมงานนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิของเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแปล เนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารเชิงธุรกิจแปลด้านการตลาด แปลด้านอุตสาหกรรม แปลด้านโฆษณา แปลด้านการเงินการลงทุน ฯลฯ
โดยงานแปลทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายอย่างละเอียดโดยบรรณาธิการที่มากด้วยประสบการณ์และจัดส่งงานคุณภาพสูงสุดภายในเวลาที่กำหนดซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพมตรฐาน

วิธีการดำเนินงานของศูนย์แปลภาษา

 • ตรวจสอบต้นฉบับ
 • ตรวจสอบต้นฉบับรูปแบบงานแปล และข้อกำหนดต่างๆที่ทางลูกค้ากำหนดมา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับงานแปลของลูกค้า

 • เลือกนักแปล
 • คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้นๆเพื่อให้งานแปล ของลูกค้าออกมาถูกต้องตามต้นฉบับทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คำ และการใช้ภาษาที่สละสลวย

 • แปลเอกสาร
 • ทีมนักแปลทำการแปลเอกสาร ซึ่งนักแปลต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการแปลเพื่อให้เข้าใจใน เนื้อหางานแปลอย่างแท้จริงและได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ

 • ตรวจสอบงานแปล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบงาน ทำการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลว่าออกมาถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่หรือตรงตามที่ลูกค้ากำหนดมา หรือไม่ อาทิ ความถูกต้องของรูปประโยค/ไวยากรณ์ การจัดทำตาราง การใส่ตัวหนาตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลของลูกค้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

 • ส่งมอบงาน
 • เจ้าหน้าที่ทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาและแจ้งรายละเอียดการส่งมอบ ให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมทั้งติดตามงานแปลของลูกค้าหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลว่างานแปลออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

*** เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip) มาที่เบอร์ แฟกซ์ 02-159-0861 หรือ ส่งมาทางอีเมล์ [email protected]