ศูนย์แปลภาษา Translation24hr.

แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก
รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลาในราคายุติธรรม
081-889-0518 , 02-539-7520

Payment : วิธีชำระเงิน


ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดย โดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
ชำระเป็นเงินสด  เงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ดังต่อนี้หรือ ATM ได้24ชม.ตามที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้

•••  เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip) มาที่เบอร์ แฟกซ์ 02-159-0861 หรือ ส่งมาทางอีเมล์ [email protected] •••
•••  เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
กรณี ราคาค่าแปลไม่เกิน 3,000 บาท  กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%
กรณี ราคาค่าแปลมากกว่า 3,000 บาท  กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างาน
และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา