Slide Background
Translation24hr
ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก
รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลาในราคายุติธรรม

บริการแปลภาษาและจัดส่งล่าม ด้วยทีมงานนักแปลและล่ามที่ครบครัน ทำให้เราสามารถรองรับงานแปลภาษาทุกประเภท ทีมงานนักแปลระดับมืออาชีพ ทั้งนักแปลเจ้าของภาษา และ นักแปลชาวไทยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

Slide Background
Translation24hr
ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

Slide Background
Translation24hr
ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก
รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลาในราคายุติธรรม

เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ เรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปี

Translation24hr : บริการจัดส่งล่าม

Translation24hr
ศูนย์การแปลและจัดส่งล่ามชั้นนำ

Translation24hr เป็นศูนย์การแปลและจัดส่งล่ามชั้นนำในธุรกิจ ให้บริการล่ามและงานแปลในภาษาต่างๆ โดยเน้นการบริการและคุณภาพเป็นสำคัญ

โดยในส่วนของบริการงานล่ามแปลภาษานั้น ทางเรามี บริการจัดส่งล่าม ในภาษาต่างๆ ที่สื่อสารกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้น ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาจีน เป็นหลัก โดยเรามีให้บริการในหลายรูปครบวงจรสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

การปฏิบัติหน้าที่ล่ามนั้นมีความแตกต่างจากการแปล กล่าวคือ ล่ามใช้ทักษะในการพูดและการฟังเป็นสำคัญ โดยล่ามมีหน้าที่แปลความหมายที่ ได้รับฟังจากผู้พูดแล้วถ่ายถอดออกเป็นคำพูดในอีกภาษาหนึ่ง ขณะที่การแปลใช้ทักษะด้านการเขียนและการอ่านในการแปลหรือถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะงานเขียนเป็นสำคัญ

Translation24hr จัดส่งเฉพาะล่ามที่มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามเพื่อให้การเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ หรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆทางธุรกิจกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ชาวต่างชาติต่างประเทศต่างๆของคุณประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Translation24hr ยังให้บริการ เช่าและจัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาสำหรับงานประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ ทางเราสามารถเป็นผู้ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟัง สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุม และบูธสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามผู้แปลภาษา โดยอุปกรณ์ของเรานั้นมีคุณภาพและทีนสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับงานประชุม สัมมนาในทุกรูปแบบ

Translation24hr : ล่ามภาษาต่างๆที่เปิดให้บริการมีดังนี้

ภาษาที่ให้บริการล่าม
เลือกภาษาที่ต้องการแปล โดยผู้เชี่ยวชาญ

ล่ามฉับพลัน

(Simultaneous interpreting)

ล่ามต่อเนื่อง
(Consecutive Interpreting)
ล่ามติดตามตัว
(Escort Interpreting)
ล่ามกระซิบ
(Whispering Interpreting)
ล่ามทางการแพทย์
(Medical Interpreting)

ล่ามภาษาอังกฤษ

ล่ามภาษาจีน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาเกาหลี

ล่ามภาษาฝรั่งเศส

ล่ามภาษาสเปน

ล่ามภาษาอิตาลี

ล่ามภาษาเยอรมัน

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณภาพการแปลภาษาระดับมืออาชีพ รวดเร็วและตรงเวลา

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

ในโลกของธุรกิจการแปลภาษา เรามั่นใจในการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพในการแปลกับทุกคน

พิเศษเมื่อใช้บริการต่อเนื่อง

ความสำเร็จของเราจะะเห็นได้จาก การที่ลูกค้าใช้บริการเราแล้วบอกต่อ

คุณจะได้รับความพึงพอใจ

เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพของเราจนกว่าคุณจะพึงพอใจ.

Translation24hr : บริการแปลเอกสาร

ภาษาที่ให้บริการแปล
เลือกภาษาที่ต้องการแปล โดยผู้เชี่ยวชาญ

ราคาเริ่มต้น 150 บาท

รับแปลภาษาอังกฤษ

ราคาเริ่มต้น 400 บาท

รับแปลภาษาจีน

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาเกาหลี

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาสเปน

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาอิตาลี

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาเยอรมัน

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษารัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาอินโดนีเซีย

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษามาเลย์

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาดัตช์

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาตากาล็อก

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาเบงกาลี

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาโปรตุเกส

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาฮินดี

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาอูรูดู

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาเขมร

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาลาว

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาพม่า

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาเวียดนาม

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

รับแปลภาษาอาหรับ

ในกรณีนำไปใช้ในต่างประเทศ

บริษัทรับรองการแปลพร้อมประทับตรา ท่านสามารถนำไปยื่นกงศุลได้ทันที

***  เงื่อนไข  

  • ชำระ 50% (กรณีค่าแปล 3,000 บาทขึ้นไป) เพื่อยืนยันการแปล แล้วชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งงาน
  • หรือชำระ 100% (กรณีค่าแปลไม่เกิน 3,000 บาท)
  • รับส่งงานทางอีเมล ถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่ง EMS 35-50 บาท
  • พิมพ์คอมพิวเตอร์และปรินท์งานให้ฟรี

ลูกค้ามั่นใจในงานแปลภาษาของเรา

ทีมงานนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิของเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแปล เนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารเชิงธุรกิจแปลด้านการตลาด แปลด้านอุตสาหกรรม แปลด้านโฆษณา แปลด้านการเงินการลงทุน ฯลฯ